Kulørt Lysgardin 2 x 2 meter med 300 led - BILLIG PRIS !

Pris: 199,00 DKK

Beskrivelse

Lysgardin med 300 led pærer. Hver streng er 2 meter lang. Strengene sidder med 10 cm´s mellemrum mellem hinanden. Lysgardinet er 2 meter langt, g bredt. Bemørk : lysgardinet blinker med forskekkige nønstre konstant.